සුත්‍ර පිටකය

මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ සිව්වනුවට ලොව පහල වූ අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කොට දේශනා කරන ලද ශ්‍රී සද්ධර්මයෙහි සූත්‍ර පිටකයට අයත් දේශනාවන්ගේ එකතුවයි.

Quoteඅවිද්‍යාෙවන් වැසුණු සිත් ඇති තණ්හාවෙන් බැඳුණා වූ සිත් ඇති මේ සත්වයෝ නැවත නැවත උපදී.Quote

ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ