සුත්‍ර පිටකය

මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ සිව්වනුවට ලොව පහල වූ අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කොට දේශනා කරන ලද ශ්‍රී සද්ධර්මයෙහි සූත්‍ර පිටකයට අයත් දේශනාවන්ගේ එකතුවයි.

Quoteමහණෙනි, මානය කැමැත්තහුට මේ බුදු සසුනෙහි දමනයක් නැත. අසමාහිත පුද්ගලයාට ගැඹුරු ධර්මාවබෝධයක් ද නැත. ඔහු එකලාව වනගතව වාසය කළත්, ඔහුට මාරයාගෙන් මිදී යා හැකි මගක් නැත. මානය අතහැර දාමා සමාහිත බවට පැමිණි, මනා වූ සිතින් යුතුව උපධින්ගෙන් ද නිදහස් වූ තැනැත්තා එකළාව වනගත සෙනසුනකට වෙලා වාසය කරන්නේ අප්‍රමාදීව යි. ඔහුට ඒකාන්තයෙන් ම මාරයාගෙන් මිඳී යන මගක් ඇත.Quote

ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ