බන්ධන සූත්‍රය

 

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

1 . දේවතාසංයුත්තයේ

_____

7 වෙනි අන්ව වර්ගය

1.7.5

බන්ධන සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලද: එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක. එකල මනා ඡවිවර්ණ ඇති එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය. එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථා කී ය:

ලොව කුමක් බැඳුම් කොට ඇත්තේ ද? එහි පාද කිමෙක් ද ? කුමක් ප්‍රහාණ කිරීමෙන් සියලු බැඳුම් සිඳී ද?

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:]

ලොව රාගය බැඳුම් කොට ඇත්තේ ය. එහි පාද විතර්කයෝ යි. තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කිරීමෙන් සියලු බැඳුම් සිඳී.

හැට පස් වෙනි බන්ධන සූත්‍රය නිමියේ ය.