නසන්ති සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

දේවතාසංයුත්තය

 

1.4.4

නසන්ති සූත්‍රය

 

එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි ජේථවන නම් වූ අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක.

 

එකල්හී මනා ඡවිවර්ණ ඇති බොහෝ සතුල්ලපකායික දේවතාවෝ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළැඹියාහ. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පසෙක සිටියහ. එකත්පසෙක සිටි එක් දෙවියෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි මේ ගාථා කීය:

 

මිනිසුන් කෙරෙහි නිත්‍ය වූ කාමයෝ නැත. යම් කාම වස්තූන් කෙරෙහි බැඳුණු යම් කාමවස්තූන්හි  ප්‍රමත්ත වූ පුරුෂ තෙමේ මෘත්‍යුධේය සඞ්ඛ්‍යාත සසරින් අපනරාගමන සඞ්ඛ්‍යාත නිවණට නොපැමිනෙන්නේ වේ ද, (එබඳු වූ) ඉෂ්ටාලම්බනයෝ මේ ලෝකයෙහි ඇත. (පඤ්චස්ඛන්ධ) දුක්ඛය තෘෂ්ණාච්ඡන්දයෙන් හටගත්තේ ය. (පඤ්චෝපාදානස්ඛන්ධ) දුක්ඛය තෘෂණාච්ඡන්දයෙන් හටගත්තේ ය. තෘෂ්ණාව දුරු කිරීමෙන් (පඤ්චස්ඛන්ධ) දුක්ඛය දුරු කිරීම වේ. (පඤ්චස්ඛන්ධ) දුක්ඛය දුරු කිරීමෙන් සියලු සංසාරදුක්ඛය දුරු කිරීම වේ.

 

ලෝකයෙහි විචිත්‍ර වූ යම් (රූපාදී) අරමුණු ඇත් ද, ඔහු කාමයෝ නොවෙත්. පුරුෂයාගේ (ශුභාදිවශයෙන්) සංකල්පිත රාගය තෙමේ කාමය යි. ලෝකයෙහි විසිතුරු වූ (රූපාදී) අරමුණු එසේ ම සිටී. වැලිත් පණ්ඩිතයෝ මේ ආරම්මණයන්හි ඡන්දරාගය දුරු කෙරෙත්.

 

ක්‍රෝධය දුරු කරන්නේ ය. මානය වෙසෙසින් බැහැර කරන්නේ ය. සියලු සංයෝජන ඉක්මවන්නේ ය. නාමරූප දෙක්හි නො ඇලෙන රූපාදී පලිබෝධ රහිත වූ ඒ ක්ෂිණාස්‍රවයා මතුයෙහි (සංසාර ) දුක්ඛයේ නො වැටෙත්.

 

(යමෙක්) සත්ත්වප්‍රඥප්තිය දුරු කළේ ද, මානයට නො පැමිණියේ ද, මේ නාමරූප දෙක්හි තෘෂ්ණා සිඳලූයේ ද, සුන් කළ තෘෂ්ණාග්‍රන්ථි ඇති නිදුක් වූ ආශාරහිත වූ ඒ ක්ෂාස්‍රවයන් වහන්සේ දෙවියොත් මනුෂ්‍යයෝත් මෙලොව ද පරලොව ද ස්වර්ගයන්හි ද, සියලු සත්ත්වනිවේසනයන්හි ද සොයන්නාහු නො ලබත්.

 

(මෝඝරාජ ස්ථවිර තෙමේ මෙසේ කීය:)

 

ඉදින් දෙවියොත් මනුෂ්‍යයෝත් එසේ මිදුනු ඒ සර්වඥයන් වහන්සේ මෙලොවත් පරලොවත් නො දක්නාහු ද, මිනිසුන්ට හිත වැඩ සලසන නර ශේෂ්ඨ වූ ඒ සර්වඥයන් වහන්සේට යම් කෙනෙක් නමස්කාර කෙරෙත් නම් ඔහු පැසැසිය යුත්තෝ ද?

 

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෝඝරාජය]

 

යම් කෙනෙක් එසේ මිදුනු ඒ සර්වඥයන් වහන්සේට නමස්කාර කෙරෙද්ද, ඒ භික්ෂුහු පැසසිය යුත්තෝත් වෙති. ඒ භික්ෂූහු ධර්මය දැන විචිකිච්ඡා දුරු කොට (රාගාදි) සඞ්ගයන් (කෙළෙසුන්) ගියාහු ද වෙති.

 

තිස්හතර වැනි න සන්ති සූත්‍රය නිමියේ ය.