සමය සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

1 . දේවතාසංයුත්තයේ

 

4. සතුල්ලපකායික වර්ගය

 

1.4.7

සමය සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදි: එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍ය දනව්වෙහි කිඹුල්වත්පුර සමීපයෙහි වූ මහා වනයෙහි හැම ම රහත් වූ භික්ෂුන් පන්සියයක් පමණ වූ මහබික්සඟන සමඟ වැඩ වසන සේක. දසදහසක් සක්වළින් දේවතාවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් භික්ෂු සංඝයාත් දකිනු පිණිස බෙහෙවින් රැස් වූවාහු ද වෙත්.

එකල්හි සුද්ධාවාස වාසි සිවුදෙවිකෙනෙකුන්ට මේ අදහස පහළ විය: ‘‘මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍ය දනව්වෙහි කිඹුල්වත්පුර සමීපයෙහි මහ වෙනෙහි හැම ම රහත් වූ භික්ෂුන් පන්සියයක් පමණ වූ මහ බික්සඟන සමග වැඩ වසන සේක. දස දහසක් සක්වළින් දේවතාවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් භික්ෂුසංඝයාත් දකිනු පිණිස බෙහෙවින් රැස් වූවාහු වෙති. අපි දු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹෙන්නමෝ නම්, එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි වෙන වෙන ම ගාථාවක් කියන්නමෝ නම් ඉතා මැනවැ’’ යි

 

ඉක්බිති ඒ දේවතාවෝ, බලවත් පුරුෂයකු හැකිළූ අතක් දිගු කරන්නේ යම් සේ ද, දිගු කළ අතක් හකුළුවන්නේ යම් සේ ද, එසේ සුද්ධාවාස වාසී දෙවියන් කෙරෙහි අතුරුදහස් වූවාහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි පහළ වූහ.

 

එකල්හි ඒ  දේවතාවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත් පසෙක සිටියහ. එකත්පසෙක සිටි එක් දෙවියෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය:

 

මහවන ලැහැබෙහි මහසමූහයෙකි. දේවසමූහයෝ රැස් වූහ. අපරාජිත සංඝයා දකිනු පිණිස මේ ධර්මසභාවට පැමිණියම්හ.

 

ඉක්බිති අන් දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය:

 

එහි භික්ෂුහු තමන්ගේ සිත සමාධිගත කළහ. සෘජ කළශ. පණ්ඩිතයෝ රැහැන් ගෙන (අසුන් හික්මවන) රියැදුරන් මෙන් ඉඳුරන් රකිත්.

 

ඉක්බිති අන් දෙවියෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය:

පසැස් ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ මැනවින් හික්මවන ලද පවිත්‍ර නිර්මල තරුණ නාගයන් වූ උන් වහන්සේ (රාගද්වේෂමෝහ නැමැති) කණුව සිඳ (අවිද්‍යා) කණයම සිඳ (කෙළෙස් නැමැති) ඉන්ද්‍රකීලය උදුරා පියා තෘෂ්ණාකම්පනරහිත වූවාහු හැසිරෙත්.

 

ඉක්බිති අන් දෙවියෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය:

 

යම් කිසි කෙනෙක් බුදුන් සරණ ගියාහු ද, ඔහු අපායට නොයන්නාහු මිනිස් සිරුර හැර පියා දෙව්පිරිස පුරා ලන්නාහ.

සත්තිස් වැනි සමය සූත්‍රය නිමියේ ය.