ඝටීකාර සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගයේ

2 වෙනි දේවපුත්ත සංයුත්තයේ

3. නානාතිත්ථිය වර්ගය

2.3.4

ඝටීකාර සූත්‍රය

105. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි ජේතවන නම් වූ අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක.

එකල්හි මනා ඡවි වර්ණ ඇති ඝටීකාර දෙව්පුත් තෙමේ රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය. එකත්පසෙක සිටි ඝටීකාර දෙව්පුත් තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථාවන් කී ය:

භික්ෂුහු සත් නමක් අවිහ බඹලොවට පැමිණියාහු මිදුනාහු රාගද්වේෂයන් ක්ෂය කළාහු (පංචස්කන්ධ) ලෝකයෙහි තෘෂ්ණාව ක්ෂය කළාහු ය.

(භගවත්හු:)

තරණය කිරීමට ඉතා දුෂ්කර වූ මච්වුධෙය්‍ය නම් සංසාරයත් (චතුර්විධ) සන්ගයනුත් කවුරු කවුරු තරණය කළාහු ද? කිනම් කෙනෙක් මනුෂ්‍යදේහ (සංඛ්‍යාත ඔරම්භාගිය සංයෝජන පස) දුරු කොට දිව්‍යයෝග (සංඛ්‍යාත උද්ධම්භාගිය සංයෝජන පස) ඉක්ම ගියාහු ද?

(දෙව්පුත්:)

උපක, පලගණ්ඩ, පුක්කුසාති යන තිදෙන ද, භද්දිය, භද්දදෙව, බාහුදන්ති, පිංගිය යන (සිවුදෙන ද) ඔහු මනුෂ්‍ය දේහය හැර දිව්‍යයෝගය ඉක්ම ගියාහු ය.

(භගවත්හු:)

මාරපාසයන් හැර සිටියා වූ ඔවුන්ට අනවද්‍ය කර්‍ම ඇතියහයි පසස්නෙහි ය. ඔහු කවරකුගේ ධර්‍මය දැන භවබන්ධනය සින්දාහු ද?

(දෙව්පුත්:)

ඔහු යමකුගේ ධර්‍මය දැන භව බන්ධනය සින්දාහු ද, (ඒ) භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නො හැරෙයි. ඔබ වහන්සේගේ සසුන ද නො හැරයි.

යම් තැනෙක නාමයත් රූපයත් නිරවශේෂයෙන් නිරුද්ධ වෙත් ද, ඔහු මේ සසුනෙහි ඒ නිර්වාණ ධර්මය දැන භව බන්ධනය සින්දාහු ය.

(භගවත්හු:)

ගැඹුරු වූ දැන ගැනීමට දුෂ්කර වූ අතිශයින් දුරවබෝධ වූ වචන කියහි. තෙපි කවරකුගේ ධර්‍මය දැන මෙබඳු වචන කියහු ද?

(දෙව්පුත්:)

පෙර වෙහලිංග ගම්හි ඝටීකාර නම් කුඹලෙකිම් වීමි. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසකයෙක් වූයෙම් මවු පියන් පෝෂණය කෙළෙම් වීමි.

මෙවුන්දමින් වෙන් වූයෙම් නිරාමිෂ (=අනාගාමි) බ්‍රහ්මචාර ඇතියෙම් තොප හා එක්ගම විසූයෙම් වීමි. පෙර තොපගේ යහළුවෙකිම් වීමි.

ඒ මම රාගදෝසයන් ක්ෂය කළ ලොව තෘෂ්ණාව තරණය කළ මිදුනු මේ භික්ෂූන් සත් නම දනිමි.

(භගවත්හු:)

භාර්‍ගව, යම්සේ කියහි නම් එකල්හි මෙය එසේ වී ය. පෙර වෙහලිංග ගම්හි ඝටීකාර නම් කුඹලෙක් විය. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසකයෙක් වූයේ මවුපියන් පෝෂණය කෙළේ විය.

මෙවුන්දමින් වැළකුණු නිරාමිෂ බඹසර ඇත්තෙක් වූයේ ය. මා හා එක් ගම විසූයෙක් වූයේ ය. පෙර මාගේ යහළුවෙක් විය.

(තෙරහු:)

වඩන ලද සිත් ඇති අන්තිම සිරුර දරණ පැරැණි යහළුවන් දෙදෙනකුන්ගේ මේ එක් වීම මෙසේ විය.

ඝටීකාර සූත්‍රය නිමියේ ය.