අක්කෝධ සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි,

සංයුත්ත නිකායේ,

ප්‍රථම භාගයේ

 

සගාථවර්ගයට අයත්

__________________

11. සක්‌ක සංයුත්‌තයේ

සක්කපඤ්චකය

 

11.3.5

 

අක්‌කොධ සූත්‍රය

   

271. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී: එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි ජේතවන නම් වූ අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක. එකල්හි භික්ෂූහු දෙදෙනෙක් කලහ කළහ. … - …

මහණෙනි, පෙර වූවක් කියමි. සක්දෙවිඳු සුදම්සෙබෙහි තව්තිසා වැසි දෙවියන් සතුටු කරවමින් ඒ වෙලාවෙහි මේ ගාථාව කී ය:

ක්‍රෝධය තෙමේ තොප නහමක් මඩීවා! කිපෙන්නවුන්ට නො ද කිපෙව. ක්‍රොධ නො කිරීම ද අවිහිංසාව ද හැම කල්හි ආර්යයන් කෙරෙහි පවතී. වැලි ක්‍රෝධය පර්වතයක් මෙන් ලාමක ජනයා වෙසෙසින් මඩියි.

 

පස්වැනි වූ අක්කෝධ සූත්‍රය නිමියේ ය .